dolderman
NL EN

Nieuwe methode analyse brandstofverdunning in smeerolie-onderzoek

Het SOS laboratorium start met de GC-analyse: een andere manier van het analyseren van brandstofverdunning in de smeerolie. CATERPILLAR heeft in samenwerking met een leverancier van analyse-apparatuur een snelle GC methode ontwikkeld die een zeer betrouwbare uitslag geeft. Deze analyse geeft de mate van brandstofverdunning weer in volumeprocenten (% v/v) brandstof in gebruikte motorolie.

VAN VLAMPUNT ANALYSE NAAR GAS CHROMATISCHE (GC)-METHODE

Brandstofverdunning in smeerolie (FOIL = FUEL OIL IN LUBRICANTS), een van de analyses die terug te vinden is op het smeerolie analyse rapport.

Extreme Brandstofverdunning kan schade toebrengen aan de motor. Het grootste probleem met brandstofverdunning is dat de viscositeit (V100) te  laag kan worden zeker met de relatief hoge temperatuur in de motor. De smeerolie film wordt te dun waardoor draaiende delen onbeschermd met elkaar in aanraking kunnen komen wat resulteert in hoge slijtage waardes.

Brandstofverdunning laat geen geleidende verhoging van slijtagewaardes zien maar deze waardes zullen zeer snel verhogen. Om tot een gedegen advies te komen is het noodzakelijk om met de brandstof verdunning analyse ook te kijken naar de viscositeit. Deze twee analyses samen geven een advies voor de motor.

Enige mate van brandstofverdunning in de motorolie is normaal voor een diesel motor. Indien echter het verdunningspercentage boven de  4% komt en de viscositeit (V100) , wordt de brandstofverdunning een punt van aandacht en dient de oorzaak onderzocht te worden. Voorheen werd de brandstofverdunninganalyse,  gedaan met een relatief eenvoudige vlampunt analyse waarbij een hoeveelheid olie in een metalen houder wordt gedaan. In het apparaat wordt een temperatuur programma gestart en over de metalen houder wordt een spanning gezet. Op het moment dat de spanning wordt verbroken door het “ontbranden” van de olie, leest het apparaat de temperatuur af waarop de ontbranding heeft plaatsgevonden. Dit wordt het vlampunt genoemd. Samen met de vermelding Positive of Negative op het rapport gaf dit, tot voor kort de brandstofverdunning aan.

Doordat de oliemaatschappijen steeds vaker vluchtige oplosmiddelen gebruiken om de additieven in de smeerolie op te lossen, is de analyse met het vlampuntapparaat minder betrouwbaar geworden. Indien er in de smeerolie relatief gezien een hoge concentratie oplosmiddel gebruikt is heeft dit een negatief effect op de brandstof verdunninganalyse.

CAT heeft in samenwerking met een leverancier van analyse apparatuur een snelle GC methode ontwikkeld die een zeer betrouwbare uitslag geeft. Deze analyse geeft de mate van brandstofverdunning weer in volumeprocenten (% v/v) brandstof in gebruikte motorolie.

De GC analyseert alleen de brandstof die in smeerolie zit en heeft dus geen last van eventueel andere componenten die in de smeerolie aanwezig zijn. De GC werkt op basis van kookpunt van de te onderzoeken componenten. Het smeerolie monster wordt geïnjecteerd in ee hete injector waarbij het monster in een gasvorm overgaat. Het monster wordt daarna met een inert gas, getransporteerd door een kolom. In de kolom bevind zich een fase waaraan componenten zich kunnen hechten. Door een stijgende temperatuur komen deze componenten los en vervolgen hun weg naar een detector waar ze verbrand worden. Met dit verbranden ontstaat er een potentiaal verschil wat gemeten kan worden en grafisch weergegeven kan worden. Met behulp van de grafiek (chromatogram) kan de hoeveelheid diesel berekend worden.

De GC methode heeft wereldwijd bij de SOS laboratoria zijn waarde bewezen en deze betrouwbare methode wordt vanaf nu ook standaard bij het SOS laboratorium van PON-POWER uitgevoerd op alle smeerolie monsters van de diesel motoren. De methode is werkzaam voor brandstoffen met een V100 waarde <180cST

 

Terug naar het overzicht

Dit is Dolderman

Meer dan 95 jaar actief in de beroepsvaart.

Dolderman is officieel dealer van de toonaangevende motorenfabrikanten Caterpillar, Hatz en John Deere. Lees verder