dolderman
NL EN

BOLERO ontvangt beschikking SCR katalysator

Subsidieregeling maakt schonere binnenvaart mogelijk

Nieuwsbrief Provincie Zuid-Holland, 5 maart 2015


Gedeputeerde Rik Janssen bracht donderdag 5 maart 2015 een bezoek aan het binnenvaartschip MCS Bolero, waarbij een SCR katalysator werd ingebouwd door de firma Dolderman in Dordrecht. In juli 2014 maakten de provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam bekend een vervolg te geven aan de eerdere subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’.

Dit keer werd de regeling, die opende in september 2014, toegespitst op het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. Ook voor deze regeling bleek veel belangstelling. Maar liefst 31 aanvragen zijn in behandeling genomen.

Doel van de subsidieregeling is de luchtkwaliteit in Rotterdam en omgeving te verbeteren. Ongeveer een kwart van de stikstofdioxide-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die rondom de Rotterdamse haven varen. Van de eerste regeling, die in 2013 opende, is van reeds 35 schippers de subsidie vastgesteld. De binnenvaartsector zet zich zo op grote schaal in voor de verschoning van hun schepen. Door de subsidieregeling vermindert de uitstoot rond Rotterdam met 50 tot 75 ton stikstof per jaar.

Subsidieregeling SCR katalysatoren binnenvaart

De subsidieregeling SCR katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland is inmiddels gesloten. Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op deze regeling. De subsidieontvangers hebben tot 1 juli 2015 gelegenheid voor het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. In een SCR-katalysator worden rookgassen van stikstofoxiden ontdaan en omgezet in onschadelijk water en stikstof, waardoor men tot 80% van de schadelijke emissies kan reduceren.

Gedeputeerde Rik Janssen overhandigde symbolisch een beschikking aan de eigenaren van het containerschip 'Bolero' (Bolero II BV uit Zwijndrecht). Op de 'Bolero' werd door firma Dolderman te Dordrecht een SCR-katalysator van Solfic Energy & Emission geïnstalleerd. De Bolero vaart voornamelijk tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen en doet ook het Duitse Germersheim aan. Schipper Anton de Velde: "We zijn trots dat de inbouw van de SCR-katalysator vandaag, in het bijzijn van de gedeputeerde, wordt afgerond. Het is mooi dat we gebruik hebben kunnen maken van dit geweldige initiatief van de provincie Zuid- Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren. Groener varen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze bedrijfsvoering en het imago van de binnenvaartsector."


 

Belang MKB, stad en inwoners

Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat te creëren zijn maatregelen nodig om de uitstoot van schepen te verminderen. Dat past ook bij het streven naar een duurzame haven en schonere lucht voor bewoners. Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart en zijn gelden beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeente Rotterdam samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Terug naar het overzicht

Dit is Dolderman

Meer dan 95 jaar actief in de beroepsvaart.

Dolderman is officieel dealer van de toonaangevende motorenfabrikanten Caterpillar, Hatz en John Deere. Lees verder